NHL 09 Windows 8/8.1 – Fix Problem

Video is ready, Click Here to View ×

14 Comments

  1. Vytvořte start.bat, dejte ho do složky s nhl a napište do něj:
    start nhl2009.exe
    taskkill /F /IM regsvr32.exe

    A spuštění je fixlý. Je to mnohem jednodušší.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*