สอน UNIX Linux Command ตอนที่ 1- Introduction

March 7, 2018 admin 7

วิดีโอนี้อ้างอิงเนื้อหาจากรายวิชาระบบปฏิบัติการ UNIX และการเขียนโปรแกรมเปลือกระบบภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์…

สอน UNIX Linux Command ตอนที่ 3 – Terminal man date cal command

February 3, 2018 admin 0

วิดีโอนี้อ้างอิงเนื้อหาจากรายวิชาระบบปฏิบัติการ UNIX และการเขียนโปรแกรมเปลือกระบบภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์…