Windows 10 Lisans Anahtarı (Product Key) Nasıl Bulunur?

Video is ready, Click Here to View ×


Kanalımıza abone olmak için bağlantısına tıklayınız.

Windows 7 ve Windows 8 kullanıcıları bilgisayarlarını Windows 10’a yükseltmeye başladılar. Ancak bazı kullanıcılar yükseltme için ürün anahtarına ihtiyaç duyduklarını belirttiler.

Windows ürün anahtarı bulmak için birçok program olsa da bunu programsız olarak da yapabiliyoruz.

VBScript kodu ile Windows 10 ürün anahtarınızı bulmak için öncelikle…

27 Comments

 1. Eski laptopumda win7 vardı ve ben bunu 10'a yükselttim ücretsizken ve sonra geri win7'ye döndüm..Şimdi yeni pc topladım ve win10 kurdum..Bu benim eski yükseltme şifrem yeni pcde işe yarar mı ? 00 la başlayan kodu tanımıyor win10 girmeye çalıştığımda.

 2. Windows 10 Pro :VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T

  Windows 10 Home : TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99

  Windows 10 Enterprise :NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43

  Arkadaşlar windows 10 pro kodu doğru fakat dierlerini bilemem inşallah diğerleride doğrudur

 3. Option Explicit

  Dim objshell,path,DigitalID, Result
  Set objshell = CreateObject("WScript.Shell")
  'Set registry key path
  Path = "HKLMSOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersion"
  'Registry key value
  DigitalID = objshell.RegRead(Path & "DigitalProductId")
  Dim ProductName,ProductID,ProductKey,ProductData
  'Get ProductName, ProductID, ProductKey
  ProductName = "Product Name: " & objshell.RegRead(Path & "ProductName")
  ProductID = "Product ID: " & objshell.RegRead(Path & "ProductID")
  ProductKey = "Installed Key: " & ConvertToKey(DigitalID)
  ProductData = ProductName & vbNewLine & ProductID & vbNewLine & ProductKey
  'Show messbox if save to a file
  If vbYes = MsgBox(ProductData & vblf & vblf & "Save to a file?", vbYesNo + vbQuestion, "BackUp Windows Key Information") then
  Save ProductData
  End If

  'Convert binary to chars
  Function ConvertToKey(Key)
  Const KeyOffset = 52
  Dim isWin8, Maps, i, j, Current, KeyOutput, Last, keypart1, insert
  'Check if OS is Windows 8
  isWin8 = (Key(66) 6) And 1
  Key(66) = (Key(66) And &HF7) Or ((isWin8 And 2) * 4)
  i = 24
  Maps = "BCDFGHJKMPQRTVWXY2346789"
  Do
  Current= 0
  j = 14
  Do
  Current = Current* 256
  Current = Key(j + KeyOffset) + Current
  Key(j + KeyOffset) = (Current 24)
  Current=Current Mod 24
  j = j -1
  Loop While j >= 0
  i = i -1
  KeyOutput = Mid(Maps,Current+ 1, 1) & KeyOutput
  Last = Current
  Loop While i >= 0

  If (isWin8 = 1) Then
  keypart1 = Mid(KeyOutput, 2, Last)
  insert = "N"
  KeyOutput = Replace(KeyOutput, keypart1, keypart1 & insert, 2, 1, 0)
  If Last = 0 Then KeyOutput = insert & KeyOutput
  End If

  ConvertToKey = Mid(KeyOutput, 1, 5) & "-" & Mid(KeyOutput, 6, 5) & "-" & Mid(KeyOutput, 11, 5) & "-" & Mid(KeyOutput, 16, 5) & "-" & Mid(KeyOutput, 21, 5)

  End Function
  'Save data to a file
  Function Save(Data)
  Dim fso, fName, txt,objshell,UserName
  Set objshell = CreateObject("wscript.shell")
  'Get current user name
  UserName = objshell.ExpandEnvironmentStrings("%UserName%")
  'Create a text file on desktop
  fName = "C:Users" & UserName & "DesktopWindowsKeyInfo.txt"
  Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set txt = fso.CreateTextFile(fName)
  txt.Writeline Data
  txt.Close
  End Function

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*