Windows 10 Pro & Enterprise Insider Preview Build 10074 (x86/x64)

Video is ready, Click Here to View ×


*Những thứ mới trên bản 10074:

– Start
Cortana được tích hợp vào Start
Chiêu cao của Cortana giờ đây tùy thuộc vào Start
Start bây giờ có thể được thiết lập để sử dụng một blur
Tile có hình động mới
Đã có thể vô hiệu hóa chức năng hiệu ứng của Tile

– Khác
Một số âm thanh được đổi tên

Apps
– Setting
The category icon is now shown next to the back-arrow
Một số icon được thay đổi

– Và 1…

6 Comments

  1. What would happen if I downloaded this after 10/1/2015? I want to download this onto a computer sometime next year instead of buying another OS, and then upgrade to the free windows 10 edition. I have windows 7 on my current PC, but I want windows 10 on a future PC I want to build without having to buy an OS for it.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*